Danish WW2 Pilots

Ob.ltn. Kaj Birksted

Military rank Airforce Date
Fl.ltn-II Flyverløjtnant af 2den Grad Marinen Den danske Marine 22.12.37
Fl.ltn-I Flyverløjtnant af 1ste Grad Marinen Den danske Marine 01.01.40
Fenr. Fenrik RNoAF Royal Norwegian Air Force (1940-45) 01.11.40
Ltn. Løytnant RNoAF Royal Norwegian Air Force (1940-45) 01.12.40
Maj. Major RNoAF Royal Norwegian Air Force (1940-45) 25.08.42
Ob.ltn. Oberstløytnant RNoAF Royal Norwegian Air Force (1940-45) 18.11.43
Obst.ljn. Oberstløjtnant RDAF Det danske Flyvevåben 01.10.50
Obst. Oberst RDAF Det danske Flyvevåben 03.10.50