Danish WW2 Pilots

Anker Tage Harild

Military rank Airforce Date
Pr.ljn. Premierløjtnant Hæren Den danske Hær 01.11.29
Kpt. Kaptajn Hæren Den danske Hær 01.10.36