Danish WW2 Pilots

Ob.ltn. Kaj Birksted

Name

Stjerne til det Norske Krigskors med Sværd

Citation

I skriv av 17. juni 1944 har Flyvevåpnenes Felleskommando foreslått 1 stjerne til krigskorset tildelt: oberstløytnant Kaj Birksted - for efter å være blitt tildelt Krigskorset fortsatt har vist glimrende lederegenskaber og stort personligt mot som har bragt hans avdeling heder og fienden store tap. F.F.K. anfører bl.a. "Oberstløytnanten var sjef for 331 (N) Squadron fra 1/9.42 til 21/4.43, i hvilken tid hans squadron skjøt ned 21 fly og han selv 1. Fra 1/8.43 til 11/3.44 var overstløytnanten Wingcommander for den norske wing i R.A.F. I denne periode skjøt avdelingen ned 54 fiendtlige fly og han selv 7. Hans totale score er 10 nedskutte, 1/2 antagelig nedskutt og 5 skadede fly.

Oberstløytnanten har under sin ledelse vist et glimrende taktisk skjønn som har vunnet ry i R.A.F. Fighter Command og bragt store seire med minimale tap for egne styrker. Hans utmerkede ledelse, mot og pågåenhet har vært et eksempel og han har den aller største andel i den posisjon de norske jager-squadrons intar i dag.

Oberstløytnant Birksted er nu ikke lenger i operationel tjeneste og F.K.K. mener at han fullt fortjener den honør å bli tildelt vår høyeste krigsdekorasjon for anden gang. Oberstløytnanten ble tildelt Krigskorset allerede 5/9.42 og har hatt sin beste periode som operationel jagerflyver og leder av sin afdeling efter denne tid.

Oberstløytnant Birsted er tidligere tildelt:

Krigskorset med Sverd - for personlig innsats i kamp og for med mot og plikttroskap å ha ledet norske flygere under operasjoner mot fienden.

Krigsmedaljen - for å ha ydet Norges Forsvar store tjenester ved aktiv deltagelse i luftoperationermot fienden gjennom lengere tid.

Oberstløytnanten er likeledes av de britiske myndigheter tildelt:

Distinguished Service Order, Distinguished Service Cross.

Forsvarsdepartementet har nøyagtig gjennomgått det indsendte forslag og mener at det fyller fordringerne i Statutterne og vedtatte retningslinjer. Forsvarsdepartementet er videre av den oppfatning at oberstløytnant Birksted har gjort en fremrakene innsats som flyger for Norges Forsvar og at han ved sitt mot, plikttroskap og fremrakende ledelses av våre jager-squadrons har gjort sig fortjent til en høy utmerkelse.

Date

21-07-1944

Source

Hove, 2012

Last edited: