Danish WW2 Pilots

Kjeld Christian Johan Pedersen

Military rank Airforce Date
Flyverløjtnant af 2den Grad af Reserven Marinen Den danske Marine 22.12.1939
Flyverløjtnant af 1ste Grad af Reserven Marinen Den danske Marine 01.08.1946
Kpt. Kaptajn RDAF Det danske Flyvevåben 00.00.1952
Obst.ljn. Oberstløjtnant RDAF Det danske Flyvevåben 01.05.1961