Danish WW2 Pilots

Arthur Sylvest Bendtsen

Military rank Airforce Date
Sek.ljn. Sekondløjtnant Hæren Den danske Hær 10.09.1935
Ljn. R Løjtnant af reserven Hæren Den danske Hær 09.10.1937