Danish WW2 Pilots

Kjeld Christian Johan Pedersen

Military rank Airforce Date
Flyverløjtnant af 2den Grad af Reserven Marinen Den danske Marine 22.12.39
Flyverløjtnant af 1ste Grad af Reserven Marinen Den danske Marine 01.08.46
Kpt. Kaptajn RDAF Det danske Flyvevåben 00.00.52
Obst.ljn. Oberstløjtnant RDAF Det danske Flyvevåben 01.05.61