Danish WW2 Pilots

Aksel Sigurd Lannøe

Military rank Airforce Date
Sek.ljn. Sekondløjtnant Hæren Den danske Hær 09.10.39
Ljn. R Løjtnant af reserven Hæren Den danske Hær 01.10.45
Kpt.ljn. Kaptajnløjtnant RDAF Det danske Flyvevåben 01.03.52
Kpt. Kaptajn RDAF Det danske Flyvevåben 01.12.52