Danish WW2 Pilots

Einer Beck Meincke

Military rank Airforce Date
Sek.ljn. Sekondløjtnant Hæren Den danske Hær 01.06.29
Ljn. R Løjtnant af reserven Hæren Den danske Hær 01.11.31
Pr.ljn. Premierløjtnant Hæren Den danske Hær 01.11.37
Kpt.ljn. Kaptajnløjtnant Hæren Den danske Hær 01.11.41
Kpt. Kaptajn Hæren Den danske Hær 01.06.46
Obst.ljn. Oberstløjtnant Hæren Den danske Hær 01.12.52