Danish WW2 Pilots

Hans Ludvig Valdemar Bjarkov

Military rank Airforce Date
Sek.ljn. Sekondløjtnant Hæren Den danske Hær 22.01.1921
Kpt. R Kaptajn af Reserven Hæren Den danske Hær 01.06.1928
Kpt. Kaptajn Hæren Den danske Hær 01.11.1932
Obst.ljn. Oberstløjtnant Hæren Den danske Hær 01.11.1937
Obst. R Oberst af Reserven Hæren Den danske Hær 16.02.1955