Danish WW2 Pilots

Ltn. Kjeld Rønhof

Name Country Date
K.M. Krigsmedalje Norway
DM Defence Medal Britain
Chr.X.Kr.E.M. Kong Christian den Tiendes Erindringsmedaille for Deltagelse i Allieret Krigstjeneste 1940-1945 Denmark