Danish WW2 Pilots

Ob.ltn. Kaj Birksted

Name

Deltagermedalje (krigen 1940-45)

Source

Hove, 2010

Last edited: